Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

SV 832/15 Ob-3461/15, Stran 2038
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 832/15 z dne 18. 11. 2015, je štirisobno stanovanje št. 1, v izmeri 69,4 m2, v pritličju stanovanjskega objekta Cesta 1. maja 1, 4000 Kranj, s številko stavbe 1, v k.o. Huje (2122-1), stoječe na parc. št. 157/1, k.o. 2122 Huje, s št. dela stavbe 2122-1-1, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-010/91-04/1665 z dne 29. 12. 1992 in darilne pogodbe z dne 6. 11. 2015, v lasti Amela Grbića, Cesta 1. maja 1, Kranj, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ: 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve glavnice v višini 60.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero, sestavljeno iz seštevka 6-mesečnega Euribor-ja in pribitka v višini 2,650 % letno, oziroma v skladu s kreditno pogodbo, z odplačilom kredita v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo 17. 12. 2040, z vsemi ostalimi pripadki, zamudnimi obrestmi, pogodbeno kaznijo, morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, kot izhaja iz predmetnega notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 5594/0027588-00 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, s pravico upnice razdreti kreditno pogodbo in zahtevati plačilo preostalih anuitet pred njihovo zapadlostjo v plačilo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti