Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

Št. 1602/2015 Ob-3351/15, Stran 1974
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami), 37. in 38. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in sklepa 4. redne seje sveta Centra z dne 27. 8. 2015, Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (v nadaljevanju: svet Centra) objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja centra za mandatno obdobje.
2. Mandat direktorja/ice traja 5 let in začne teči z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov Svet Centra, CUDV Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna ali oddati v tajništvu centra najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
4. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati/ke v 15 dneh od dneva objave razpisa na naslov Svet Centra, CUDV Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna, s pripisom »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj.«
5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti