Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

In 6/2015 Os-3133/15, Stran 1842
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ul. 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Trg celjskih Knezov 10, Celje, proti dolžniku Kristjanu Hrup, Mestinje 72, Podplat, zaradi izterjave 20.840,40 EUR s pp., dne 22. 9. 2015 sklenilo:
dolžniku Kristjanu Hrupi se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marjan Aleksić, Strma c. 1/a, Rogaška Slatina.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 22. 9. 2015

AAA Zlata odličnost