Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

VL 27541/2015 Os-3140/15, Stran 1842
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa Bojana Možina, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Šejli Macanović, Polje, cesta XII 2, Ljubljana - Polje, ki jo zastopa zak. zast. odv. Martin Šafar, Resljeva 25, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.106,98 EUR, sklenilo:
dolžnici Šejla Macanović, Polje, cesta XII 2, Ljubljana - Polje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Martin Šafar, Resljeva 25, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2015

AAA Zlata odličnost