Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

VL 147823/2014 Os-3101/15, Stran 1842
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Jakičič, Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, proti dolžniku Simonu Fortin, Lenartova ulica 5, Mežica, ki ga zastopa zak. zast. Pogorevc David – odvetnik, Glavni trg 051, Slovenj Gradec, zaradi izterjave 641,04 EUR, sklenilo:
s sklepom z dne 4. 9. 2015 postavljena začasna zastopnica odv. Jerneja Rošer, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec se razreši.
Za začasnega zastopnika dolžniku Simonu Fortinu, Lenartova ulica 5, Mežica, se postavi odv. David Pogorevc, Glavni trg 51, Slovenj Gradec.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2015

AAA Zlata odličnost