Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

VL 64585/2015 Os-3082/15, Stran 1842
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, Verovškova ulica 62, Ljubljana - dostava, po Mark Kušej, Verovškova ulica 70, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Gopal Puri, Hollywood Plaza 610 Nathan Road, Hong Kong, zaradi izterjave 122,71 EUR, sklenilo:
dolžniku Gopal Puri, Hollywood Plaza 610 Nathan Road, Hong Kong, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Iztok Starc, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2015

AAA Zlata odličnost