Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

II N 183/2015 Os-3098/15, Stran 1842
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Uroš Zupančič, Spodnja Senica 7, Medvode, 2. Gorazd Zupančič, Spodnja Senica 7, Medvode, 3. Barbara Reddmill, 25 Fore Street, Evershot DT2 0JR Dorchester Dorset, Velika Britanija, ki jih vse zastopa Vinko Berginc, Cesta 24. junija 37, Ljubljana – Črnuče, zoper nasprotne udeležence: 1. Kmetijska zadruga Medvode, z.o.o., Cesta ob Sori 11, Medvode, 2. Boris Gotić, Spodnja Senica 7, Medvode, 3. Zejna Baltić, Spodnja Senica 7, Medvode, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 18. 9. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja na naslovu Spodnja Senica 7, Medvode, z dne 5. 12. 2001, sklenjene med prodajalko Kmetijsko zadrugo Medvode, z.o.o., Cesta ob Sori 11, Medvode in kupcem Marjan Zupančič, Spodnja Senica 7, Medvode, predmet pogodbe trisobno stanovanje, v skupni izmeri 81,70 m2 (55,48 m2 v mansardi in 26,22 m2 v pritličju), ki se nahaja v hiši na naslovu Spodnja Senica 7, Medvode, stoječa na parc. št. 189/50 (sedaj parc. št. 189/114 in 189/116), k.o. Senica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2015

AAA Zlata odličnost