Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Ob-3209/15, Stran 1828
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 25. seje Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 30. 9. 2015, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Šolskega centra Slovenj Gradec za mandatno obdobje petih let 
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 55. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/27, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 57/15 – ZOFVI-J), in sicer:
– kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu s 107.a členom ZOFVI.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in programom dela za mandatno obdobje, v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost