Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Ob-3197/15, Stran 1827
Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, razpisuje na podlagi sklepa 2. seje sveta šole, ki je bila 30. 9. 2015, delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku), kratkim življenjepisom in programom vodenja pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico« in s pripisom Ne odpiraj.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica 

AAA Zlata odličnost