Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Ob-3189/15, Stran 1826
Svet zavoda Osnovne šole Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, je na svoji 14. seji, 30. 9. 2015, sprejel sklep za razpis delovnega mesta
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo: 1. 7. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, nazivu svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/ka mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa tudi kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Martina Krpana, Ljubljana

AAA Zlata odličnost