Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

II N 327/2011 Os-2983/15, Stran 1759
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Pero Jović, Polje, cesta V 2, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Barbara Slapnik, Glogovica 22, Šentvid pri Stični, 2. pok. Tomaž Rožman, Polje, cesta V 2, Ljubljana, sedaj njegov dedič Dejan Rožman, Begunje na Gorenjskem 160, Begunje na Gorenjskem, 3. Izet Abdić, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 4. Suada Abdić, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 5. Janez Omerzel, Polje, cesta V 2, Ljubljana, (namesto njega njegove singularne naslednice Zarja Javh Dobernik, Metelkova ulica 14, Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica Tanja Javh, Irena Dobernik, Stare Črnuče 14, Ljubljana - Črnuče in Maša Grabrijan, Kajuhovo naselje 32, Kočevje), ki jih (3.–5. predlagatelja) zastopa pooblaščenka Barbara Slapnik, Glogovica 22, Šentvid pri Stični, 6. Milena Žagar Novak, Ob težki vodi 46a, Novo mesto, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, 7. Senada Trožić, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 8. Hasib Trožić, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 9. Zoran Ilić, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 10. Čedo Kuzmanović, Polje, cesta V 2, Ljubljana, ki jih (7.–10. predlagatelja) zastopa pooblaščenka Barbara Slapnik, Glogovica 22, Šentvid pri Stični, 11. Helena Vogrinčič, Polje, cesta V 2, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, 12. pok. Maksima Rauš, Djakovičeva 17, Ljubljana, sedaj njen dedič Srečko Rauš, Sora 9c, Medvode, 13. Štefan Rauš, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 14. Danka Pejić, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 15. Rozalija Kogovšek, Kamnogoriška cesta 28/A, Ljubljana, 16. Tatjana Lesjak Degiorgio, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 17. Aleksander Bobnar, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 18. Mojca Potočnik, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 19. Marko Banović, Stopnik 14, Vransko, 20. Frančiška Ponikvar, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 21. Ivan Zidarič, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 22. Anica Dotzauer, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 23. Stanislav Brulc, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 24. Slavica Brulc, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 25. Lucija Milavec, Cesta Majde Šilc 14, Sodražica, 26. Branimir Štrukelj, Glinška ulica 11, Ljubljana (namesto njega njegova singularna naslednica Indira Avdibašić, Polje, cesta V 2, Ljubljana), ki jih (13.–26. predlagatelja) zastopa pooblaščenka Barbara Slapnik, Glogovica 22, Šentvid pri Stični, zoper nasprotnega udeleženca: Andrej Kocijančič, Studenec 40, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Šuštar in Zorić d.o.o. iz Ljubljane, ob udeležbi: 1. G. V. center d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 3. Mara Jović, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 4. Fikreta Šabić, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 5. Ana Ručna, Mateličeva 6, Kobarid, 6. Barbara Mole, Polje, cesta 2, Ljubljana, 7. Sergej Maršnjak, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 8. Lidija Lipovac, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 9. Ines Mihajlović, Polje, cesta V 2, Ljubljana in 10. Mira Reya Dobernik, Polje, cesta V 2, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 1. 9. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe, sklenjene neugotovljenega dne med prodajalcem, Gradbeno podjetje „Obnova“ ter kupcem Stanetom Finkom, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 2, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter s pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču v stanovanjski hiši na naslovu: Ljubljana, Polje, cesta V/2 (po geodetskem elaboratu del stavbe z ident. št. 1772-1447-4).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka, Dejana Rožmana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2015

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti