Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

Ob-3126/15, Stran 1752
Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in 18. in 21. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007, 16. 2. 2009 in 27. 9. 2010, objavlja prosto delovno mesto
direktorja
Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis priloži program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 2016–2019.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. fotokopijo listin, ki izkazujejo ustrezna znanja iz upravljanja,
4. program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 2016–2019,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Splošni bolnišnici Novo mesto pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto – Ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za mandatno dobo 4 let imenuje na podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju pogojev, predpisanih z zakonom in statutom javnega zdravstvenega zavoda, Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto v soglasju z ustanoviteljem.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti