Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

Ob-3125/15, Stran 1752
Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 18. in 22a. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007, 16. 2. 2009 in 27. 9. 2010, objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja
Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda za mandatno obdobje 2016–2019.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. fotokopijo potrdila o opravljenem specialističnem izpitu,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. fotokopijo listin, ki izkazujejo ustrezna znanja iz upravljanja,
5. program strokovnega vodenja in razvoja zavoda za mandatno obdobje 2016–2019.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za delovno mesto strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto – Ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS.
Strokovnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za mandatno dobo 4 let imenuje na podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju pogojev Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti