Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

Ob-3106/15, Stran 1751
Svet zavoda Doma starejših občanov Grosuplje razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in 57/12) ter 33. člena Statuta Doma starejših občanov Grosuplje, delovno mesto
direktorja/direktorice
Doma starejših občanov Grosuplje
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 56., 57. in 69. člena Zakona os socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu,
– ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat/ka tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– predložen program dela oziroma vizija Doma starejših občanov Grosuplje za mandatno obdobje.
2. Izbran kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom, potrdilom o nekaznovanju in potrdilom, da se zoper njih ne vodi kazenski postopek, naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Svet Doma starejših občanov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje, z oznako »Za razpis direktorja/ice« in s pripisom »Ne odpiraj«.
4. Svet bo obravnaval le popolne vloge z vsemi dokazili.
Svet zavoda Dom starejših občanov Grosuplje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti