Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

VL 18839/2015 Os-2561/15, Stran 1527
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, Dunajska 50, Ljubljana – Petrol, proti dolžniku Alešu Kušar, Tugomerjeva 53, Ljubljana, ki ga zastopa začasni zast. Sikošek Marko – odvetnik, Beethovnova ulica 5, Ljubljana, zaradi izterjave 6.172,26 EUR, sklenilo:
dolžniku Alešu Kušar, Tugomerjeva 53, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marko Sikošek, Beethovnova ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2015

AAA Zlata odličnost