Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

P 60/2015 Os-2755/15, Stran 1527
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Nikole Gojmerac, Pravutina 23, Žakanje, Republika Hrvaška, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Djurič roj. Kralj Ljubi, Ertič 13, Ribnik, Republika Hrvaška, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 1. julija 2015 postavilo začasnega zastopnika Neznanim in neznano kje živečim dedičem po pok. Djurič roj. Kralj Ljubi, nazadnje bivajoči Ertič 13, Ribnik, Republika Hrvaška.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznane in neznano kje živeče dediče po pok. Djurič roj. Kralj Ljubi do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 1. 7. 2015

AAA Zlata odličnost