Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

P 57/2015 Os-2748/15, Stran 1527
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Nade Žagar, Ul. Slavka Gruma 8, Novo mesto, ki jo zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko Neznani in neznano kje bivajoči dediči članov Pavkovič zadruge, Marindol 39, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 200,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 12. junija 2015 postavilo začasnega zastopnika Neznano kje živečim dedičem članov Pavkovič zadruge, Marindol 39, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznano kje živeče dediče članov Pavkovič zadruge, Marindol 39, Adlešiči do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 6. 2015

AAA Zlata odličnost