Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

Št. 590/2015 Ob-2775/15, Stran 1521
Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika, razpisuje na podlagi 36. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/12) prosto delovno mesto
direktor/ica
Javnega podjetja Komunala Metlika, d.o.o.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni izrazi za ženske in moške.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko izobrazbo pravne, ekonomske, gradbene, komunalne, zdravstvene ali njim podobne smeri,
– da ima vsaj šest let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev.
Kandidat mora obvezno v prijavi predložiti kratek življenjepis z opisom dosedanjega dela, program dela in razvoja javnega podjetja ter dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Mandat direktorja traja štiri leta, isti kandidat pa je lahko po končanem mandatu ponovno imenovan.
Prijavo je potrebno poslati v 21 dneh po objavi na naslov: Komunala Metlika d.o.o., Nadzorni svet, Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.
Komunala Metlika d.o.o.

AAA Zlata odličnost