Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

SV 316/15 Ob-2566/15, Stran 1297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 316/15, opr. št. DK 4/15 z dne 30. 6. 2015 sta bili nepremičnini:
– stanovanju št. 2, neto tlorisne površine 73.34 m2, z identifikacijsko oznako stanovanja 1886-238-2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Okrogarjeva kolonija 3, Zagorje ob Savi, stoječi na parc. št. 1029, parc. št. 1025/3 in parc. št. 1025/4, vse k.o. 1886-Zagorje-mesto, to je pri posameznem delu št. 2, v stavbi št. 238, k.o. 1886-Zagorje-mesto,
– nestanovanjskem prostoru-kletnem prostoru, v izmeri 18.28 m2, z identifikacijsko oznako 1886-238-8, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Okrogarjeva kolonija 3, Zagorje ob Savi, stoječi na parc. št. 1029, parc. št. 1025/3 in parc. št. 1025/4, vse k.o. 1886-Zagorje-mesto, to je posamezni del št. 8, v stavbi št. 238, k.o. 1886-Zagorje-mesto, last zastaviteljev Aletić Elmire in Aletić Jasmina, vsakega do ½, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 91/2015-T, sklenjene dne 12. 6. 2015 med družbo Spekter d.o.o., kot prodajalko in Aletić Elmiro in Aletić Jasminom, obema kot kupcema, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14.700,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti