Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

SV 177/2015, SV 178/2015 Ob-2565/15, Stran 1297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 177/2015 (hipotekarno kreditna pogodba za stanovanjski kredit št. 406528-001 z dne 30. 6. 2015) in SV 178/2015 (hipotekarno kreditna pogodba za stanovanjski kredit št. 284979-002 z dne 30. 6. 2015), je nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 1 v pritličju, nad poslovnim delom stanovanjskega objekta na naslovu Izlake, Izlake 5, vpisanem kot posamezni del številka 4, v stavbi številka 223, k.o. 2649 Izlake, ID 2649-223-4, ki obsega skupno prodajno površino 106,22 m2, in pripadajoči delež na skupnih prostorih, delih in napravah objekta ter na funkcionalnem zemljišču po vzpostaviti etažne lastnine za večstanovanjsko poslovno stavbo na naslovu Izlake, Izlake 5, zastavljena s hipoteko za zavarovanje naslednjih terjatev:
a) po notarskem zapisu SV 177/2015 za znesek 35.000,00 EUR, z dobo vračanja v 240 mesecih, anuitete zapadejo v plačilo vsakega 18. dne v mesecu, pri čemer zapade zadnja anuiteta v plačilo najkasneje do dne 18. 7. 2035, s pogodbeno obrestno mero 3- mesečni Euribor + fiksni obrestni pribitek 2,350 % letno, in efektivno obrestno mero (EOM) v višini 2,53 % letno,
b) po notarskem zapisu SV 178/2015 pa za znesek 20.000,00 EUR, z dobo vračanja v 200 mesecih, anuitete zapadejo v plačilo vsakega 18. dne v mesecu, pri čemer zapade zadnja anuiteta v plačilo najkasneje do dne 18. 7. 2032, s pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + fiksni obrestni pribitek 2,350 % letno in efektivno obrestno mero (EOM) v višini 2,65 % letno,
po obeh notarskih zapisih pa pod pogoji, določenimi v 2., 3. in 4. členu hipotekarno kreditne pogodbe za stanovanjski kredit, z zakonitimi zamudnimi obrestmi v višini predpisane letne obrestne mere zakonitih zamudnih obresti, z vsemi pripadki in stroški, ki bi jih imel upnik z uveljavljanjem vračila terjatve, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, vse v korist zastavnega upnika SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti