Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

Ob-2541/15, Stran 1293
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. Nade Cilenšek 5, Žalec, objavlja na podlagi 19, 20, 21, 22, 23, 24. člena Statuta JKP Žalec, d.o.o., razpis za delovno mesto
direktorja podjetja
Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima VII. stopnjo izobrazbe (dosedanja univerzitetna izobrazba oziroma II. stopnja bolonjskega študija) tehnične smeri ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja gospodarskih družb,
– da ima sposobnost za delo z ljudmi, organiziranje in vodenje.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopijo dokumenta, ki izkazuje državljanstvo,
– potrdilo o izobrazbi,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o delovnih izkušnjah na področju vodenja gospodarskih družb;
Kandidati morajo k prijavi predložiti tudi pisni predlog vizije razvoja in delovanja podjetja.
Direktorja imenuje in razrešuje na predlog razpisne komisije po predhodno opravljenem javnem razpisu svet ustanoviteljev. Direktor je imenovan za 4 leta.
Prijave s potrebnimi dokazili, vizijo razvoja in delovanja podjetja in življenjepisom posredujete na naslov: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Razpisna komisija, Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, v roku 15 dni po tej objavi, s pripisom (Ne odpiraj – razpis za direktorja podjetja).
V izbirnem postopku bomo preverili usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi priloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.
Po izteku roka bo razpisna komisija izmed prijavljenih kandidatov izbrala enega ali več kandidatov, ki ustrezajo razpisnim pogojem ter jih predlagala v imenovanje svetu ustanoviteljev.
Če nihče izmed prijavljenih kandidatov ne bo ustrezal razpisnim pogojem oziroma, če svet ustanoviteljev ne izbere nobenega od predlaganih kandidatov, se razpis ponovi.
Odločitev o izbiri mora biti sprejeta v roku 30 dni po poteku roka za prijave na razpis. O odločitvi izbire se s pravnim poukom obvesti vse kandidate, ki so se prijavili na razpis.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti