Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

N 5/2015 Os-2043/15, Stran 1171
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Heleno Žele, Rinkenberg, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Center za socialno delo Postojna, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.
O pogrešani Heleni Žele vemo, da je pogrešana pridobila lastninsko pravico na podlagi listine A 270/13 z dne 16. 3. 1914, iz katere izhaja, da je bila poročena z Žele Jakobom, ki je umrl dne 7. 7. 1913 v Avstriji. Upravna enota Postojna s podatki o Žele Jakobu ali Heleni ne razpolaga. Preko Ministrstva za zunanje zadeve je predlagateljica od pristojnih organov v Avstriji poskušala pridobiti podatke o rojstvu ali smrti Žele Jakoba in Helene, vendar neuspešno. Zadnje poročilo o pogrešani predstavlja listina A 270/13 z dne 16. 2. 1914.
Sodišče poziva Heleno Žele, Rinkenberg, neznanega bivališča, da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti Helene Žele, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče Heleno Žele razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 17. 4. 2015