Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

D 324/2014 Os-2246/15, Stran 1170
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Mrle Jožefu, sinu Jožefa, roj. 7.3.1858, nazadnje stanujočemu Bezgovica 4, Osilnica, umrlemu 9. 5. 1934.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zapustniku prišel tudi sin zapustnikove pokojne hčerke Marije Kramar, roj. 7. 5. 1889, umrle 2. 8. 1947, to je Ervin Kramar, rojen leta 1920, o katerem pa sodišču ni uspelo pridobiti nobenih drugih podatkov.
Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva zap. vnuka oziroma njegove potomce, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 5. 2015