Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

N 14/2014 Os-1984/15, Stran 1169
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Karla Cener, Sotina 116, Rogašovci, ki ga zastopa odvetnik Jože Korpič iz Murske Sobote, zoper nasprotna udeleženca: 1. Gregorja Baranja, Serdica 107, Rogašovci in 2. Tatjano Nasufović, Jahnstr. 4, DE 51427 Bergisch Gladbach, Nemčija, sedaj neznanega bivališča, ki jo zastopa začasni zastopnik odvetnik Roman Petek iz Murske Sobote, zaradi razdružitve solastnih nepremičnin, s sklepom z dne 20. 4. 2015 nasprotnemu udeležencu Gregorju Baranja, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 37. člena Zakona o nepravdnem postopku, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Franca Weindorfer, Slomškova ulica 9, Murska Sobota, saj je nasprotni udeleženec neznanega bivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 2015