Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

IV P 880/2014 Os-1893/15, Stran 1169
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici - svetnici Lidiji Križman, v pravdni zadevi tožeče stranke: Ferdi Berisha, Ulica Veljka Vlahoviča 27, Maribor, ki ga zastopa Vanja Jelen Polanc, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko Suzano Berisha, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja otrok v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitev stikov in preživnine, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP; sklenilo:
Toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Marjan Veit, Ulica kneza Koclja 24, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2015