Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

VL 91303/2014 Os-2265/15, Stran 1169
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Monika Lipovec, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Alešu Ferčec, Popovci 1A, Ptujska Gora, ki ga zastopa zak. zast. odv. Slavka Grabrovec Junger, Krempljeva 6, 2250 Ptuj, zaradi izterjave 671,71 EUR, sklenilo:
S sklepom z dne 20. 2. 2015 postavljena začasna zastopnica odv. Alenka Čeh Gerečnik, Minoritski trg 5, 2250 Ptuj, se razreši.
Za začasno zastopnico dolžniku se postavi odv. Slavka Grabrovec Junger, Krempljeva 6, 2250 Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2015