Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

VL 216917/2013 Os-2203/15, Stran 1169
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Sašo Todorović, proti dolžniku Robertu Rosenfeld, Weingerlova ulica 2, Šenčur, ki ga zastopa zač. zast. Jaka Šarabon - odvetnik, Glavni trg 20, Kranj, zaradi izterjave 1.153,43 EUR, sklenilo:
dolžniku Robertu Rosenfeld, Weingerlova ulica 2, Šenčur, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jaka Šarabon, Glavni trg 20, 4000 Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2015