Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1913 I 1704/2014 Os-2032/15, Stran 1168
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana, proti dolžniku Milovanu Soković, Gašperšičeva ulica 9/b, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:
dolžniku Milovanu Sokoviću, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mitja Inkret, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2015