Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1913 I 1624/2014 Os-2000/15, Stran 1168
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana, proti dolžniku Vladanu Jović, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:
dolžniku Vladanu Joviću, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Ana Hribernik, Trdinova ulica 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2015