Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

PI 6/2014 Os-1309/15, Stran 1168
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Miheli Mohorič, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, zoper toženi stranki 1. Damjan Urbanica, roj. 8. 8. 1979, Ulica Emilia Driolia 8, 6310 Izola-Isola, 2. Brigita Urbanica, roj. 8. 11. 1979, Ulica Emilia Driolia 8, 6310 Izola-Isola, zaradi plačila, 4. 2. 2015 sklenilo:
Prvo toženi stranki se postavi začasni zastopnik - odvetnik Damjan Merhar, Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko v tej pravdni zadevi, dokler prvo tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je prvo toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2015