Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

I 2/2015 Os-1785/15, Stran 1168
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana - dostava, zoper dolžnika Robija Vehovec, Ljubljanska cesta 70, Domžale, zaradi izterjave 2.627,78 EUR s pripadki, dne 19. 3. 2015 sklenilo:
dolžniku Robiju Vehovcu, s prijavljenim bivališčem na naslovu Centra za socialno delo Domžale, Ljubljanska cesta 70, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 3. 2015