Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

II N 240/2013 Os-2305/15, Stran 1167
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Marko Gospodarič, Mizarska ulica 29, Solkan, 2. Alenčica Ambrožič Konc, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana, 3. Franci Kek, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana, 4. Mateja Panter, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana, 5. Iztok Ackermann, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana, 6. Grit Ackermann, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana, 7. Miha Šipec, Draga 44, Ljubljana, 8. Ladka Kastelec Stanovnik, Cesta gradenj 3, Vrhnika, 9. Bojan Trbanc, Žalna 32, Grosuplje, 10. Nataša Erjavec, Tisnikarjeva ulica 24, Ljubljana, 11. Ana Cirila Curk, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana, 12. Mirjan Hren, Naselje Ivana Krivca 14, Kranjska Gora, 13. Breda Anžej, Jahačev prehod 3, Kranj, 14. Stanislava Petrič, Miklošičeva cesta 26, Ljubljana, 15. Zavod ZID, Miklošičeva cesta 26, Ljubljana, 16. Mihael Sok, Miklošičeva cesta 26, Ljubljana, 17. Polona Šušteršič, Miklošičeva cesta 26, Ljubljana, 18. Monika Peterlin, Male Lašče 104, Velike Lašče, 19. Darko Petelin, Kamnik pod Krimom 103a, Preserje, 20. Emilija Milena Sevnik Jakoš, Slomškova ulica 25, Ljubljana, 21. Igor Omerza, Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, 22. Marko Anžlovar, Gorenje jezero 109, Grahovo, 23. Danila Perhavec, Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, 24. Ljubo Lah, Cesta na Lenivec 6A, Sežana, 25. Marina Lekič, Ulica kneza Koclja 37, Ljubljana, 26. Tanja Zabukovnik, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana, 27. Milena Gruden, Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki jih vse zastopa Alenka Košorok Humar, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Maja Stankić Rupnik, Strojeva ulica 40, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Stankić – Rupnik o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 2. Vlasta Štefanija Sajovic, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana, 3. Zvonko Sajovic, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana, 4. Jurij Sajovic, Slomškova ulica 11, Ljubljana, 5. Željko Kranjc, Lamutova ulica 8, Ljubljana, 6. Simona Goriup, Rožna dolina cesta XVII/30, Ljubljana, 7. Špela Zamljen, Bratovševa plošča 16, Ljubljana, 8. Slava Zamljen, Bratovševa plošča 16, Ljubljana, 9. Marjana Kavčič, Cesta na Rožnik 6, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marjane Kavčič iz Ljubljane, 10. Barbara Krištof Lučovnik, Cesta v Šmartno 51a, Ljubljana, 11. Dušan Tršan, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana, 12. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p. d.o.o. iz Ljubljane, 13. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, Ljubljana, 14. Heta Asset Resolution, d.o.o. (prej: Hypo leasin, d.o.o.), Dunajska cesta 167, Ljubljana, 15. Marjana Karner Blažič, Gubčeva ulica 14, Logatec, 16. Alekander Modrijan, Barjanska cesta 60, Ljubljana, 17. Peter Šuštaršič, Preserje 42F, Preserje, 18. Technomedica d.o.o., Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Valina, d.o.o., Štepanjska cesta 22 B, Ljubljana, 2. Barbara Pakiž, Štihova 3, Ljubljana, 3. UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 4. NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Boris Bavdek, odvetnik v Ljubljani, 5. Hypo Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, 6. Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, 7. Slovenska zveza sindikatov – Alternativa, Trg osvobodilne fronte 7, Ljubljana, 8. Konfederacija sindikatov Slovenije – Pergam, Trg osvobodilne fronte 14, Ljubljana, 9. Konfederacija sindikatov 90, Resljeva cesta 7, Ljubljana, 10. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana, 11. Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, Linhartova cesta 13, Ljubljana, 12. Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, Trg osvobodilne fronte 7, Ljubljana, ki jih vse zastopa pooblaščenec Leon Didič, Sekretar SZS Alternativa, Trg osvobodilne fronte 7, Ljubljana, 13. Žiga Krušič, Mestni trg 7, Ljubljana, 14. Anja Slak, Na jami 18, Ljubljana (naslov za vročanje: Miklošičeva cesta 26, Ljubljana), 15. Miha Mohorko, Rusjanov trg 1, Ljubljana, 16. Nuša Kaučič, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 21. 5. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o uskladitvi pravnega stanja z dejanskim št. 466-415/2003 z dne 26. 8. 2003, sklenjene med prodajalcem Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in kupcem Markom Anžlovarjem, Miklošičeva 28, Ljubljana, in sicer za nepremičnino – stanovanje v III. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Miklošičeva 28, s skupno površino 102,82 m2, ki obsega kuhinjo površine 12,40 m2, sobo površine 19,71 m2, sobo površine 30,52 m2, sobo površine 16,94 m2, kabinet površine 7,20 m2, stranišče površine 1,27 m2, hodnik površine 11,61 m2, klet oziroma drvarnico v zidanem objektu površine 1,85 m2, ident. št. 1737-303-38, v stanovanjski stavbi na naslovu Čufarjeva ulica 3, Miklošičeva cesta 28, Čufarjeva ulica 1 in Miklošičeva cesta 26, ki je povezana z zemljiško parcelo številka 2378/0, k.o. 1737 – Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka, Marka Anžlovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2015