Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

II N 346/2014 Os-2279/15, Stran 1166
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Marija Vinkovič, 2. Jožica Trobec, obe Brilejeva ulica 7, Ljubljana, 3. Jule Šmit, 4. Gal Šmit, oba Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 5. Majda Šmit, Kovorska 47, Tržič, 6. Alenka Molk, Ulica 28. maja 21, Ljubljana, 7. Marko Gospodjinački, Podmilščakova ulica 57, Ljubljana, 8. Gunde Simona, 9. Ela Grubišič, 10. Fabjan Grubišič, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 11. Milan Zupanc, Šišenska cesta 2, Ljubljana, 12. Irena Bolčič, 13. Nejka Bolčič Gajšek, obe Suhadolčanova ulica 11, Ljubljana, 14. Biserka Avsec, Blažičeva ulica 28a, Ljubljana, 15. Janez Švab, Spodnje Duplje 116, Duplje, 16. Maruša Mlakar, Brilejeva 4, Ljubljana, 17. Matej Romih, 18. Lidija Magajna, 19. Jožef Uhan, 20. Mina Silahić, 21. Borut Ogrinc, 22. Daniela Kerec, 23. Jožef Silvester Kerec, 24. Mirko Fabčič, 25. Breda Fabčič, 26. Ignacija Marija Velikonja, 27. Liljana Selan, 28. Marija Rakuš, 29. Miha Rozina, 30. Ljubica Lotrič, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 31. Vesna Pavšelj, Rakitna 259, Preserje, 32. Mojca Željko, 33. Tanja Željko, 34. Đjuro Klepec, 35. Nada Zupanc, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 36. Lea Andjelković, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, 37. Milan Zupanec, 38. Biserka Zupanec, oba Prešernova cesta 25, Grosuplje, 39. Marija Lipovšek, Ulica Ivana Suliča 8a, Šempeter pri Gorici, 40. Sonja Sivka, 41. Franc Ivan Humar, 42. Ana Humar, 43. Marjan Kveder, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 44. Marija Ožura Kveder, Gradnikov trg 1, Piran, 45. Danica Teodorović, 46. Nedeljko Teodorović, 47. Leonardo Pongrac, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 48. Klemen Malovrh, Alešovčeva ulica 31, Ljubljana, 49. Marinka Malovrh Horvat, 50. Leopold Boršič, 51. Ljubica Drinić, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 52. Andrej Atanasov, Gradišče XXV/22, Škofljica, 53. Simona Atanasova, Janežičeva cesta 25, Ljubljana, 54. Mira Jaćimovič, 55. Goran Petković, 56. Mojca Petković, 57. Franc Pegam, 58. Snežana Pegam, 59. Tahir Ametaj, 60. Sonja Šušteršič, 61. Atif Kalabić, 62. Safija Kalabić, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 63. Zvonimir Gregorčič, 64. Silva Gregorčič, oba Kajuhova 24, Sevnica, 65. Sonja Lindič, 66. Ivan Papež, oba Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 67. Peter Bradač, Pod Goricami 75, Brezovica pri Ljubljani, 68. Milorad Ćirić, 69. Marta Ćirić, oba Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 70. Matjaž Uršič, Ulica Milana Majcna 18, Ljubljana, 71. Alenka Uršič Polh, Barka 26, Vremski Britof, 72. Nada Tadorović, 73. Janez Vrečer, 74. Marija Kukovič, 75. Gregor Kukovič, 76. Hermina Furlan, 77. Martina Mlakar, 78. Aleš Štefančič, 79. Damjan Tavčar, 80. Helena Tavčar, 81. Matjaž Zibelnik, 82. Vikica Hvalec Zibelnik, 83. Vilko Grundner, 84. Peter Furlan, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 85. Magdalena Furlan, Topniška ulica 45, Ljubljana, 86. Matej Gelemanovič, 87. Slavica Zibelnik, 88. Frančiška Okorn, vsi Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 89. Igor Čehovin, Grintovška ulica 22, Ljubljana, 90. Marjana Oltra, 91. Terezija Cvetka Krapež, obe Brilejeva ulica 9, Ljubljana, 92. Laura Kanyo, Rejčeva ulica 5a, Nova Gorica, 93. Eset Veliqi, Ulica Polonce Čude 9, Ljubljana, 94. Ragib Čerimić, Tbilisijska ulica 3, Ljubljana, in 95. Veronika Srbakoska, Gradnikova ulica 5, Ljubljana, ki jih vse zastopa upravnik Stanovanjska zadruga Tomačevo – Jarše »88« z.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Sberbank banka, d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, in 2. Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 21. 5. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 86-8014 z dne 26. 2. 1986, sklenjene med prodajalcem Samoupravna stanovanjska skupnost Občine Ljubljana-Šiška, ki jo zastopa Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10 in kupcem Zanaetčiska zadruga „Pečalbar“, 96335 Vevčani, in sicer za nepremičnino – v stanovanjskem objektu B-14, v soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje, poslovni prostor v pritličju, s površino 44,04 m2, ident. št. 1738-1366-239, v stanovanjski stavbi na naslovu Brilejeva ulica 9 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiškima parcelama številka 101/3 in 102/28, vse k.o. 1738 – Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka, Veronike Srbakoski.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2015

AAA Zlata odličnost