Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 101-10/2015-2 Ob-2248/15, Stran 1164
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odločbe hrani Pravila Sindikata Dom pod Gorco. Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta postane sindikat pravna oseba.
Popolno ime sindikata je Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat Dom pod Gorco, s sedežem v Mariboru, Pekrska cesta 56.
Skrajšano ime sindikata je SZSSS Dom pod Gorco.
Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 10/2015, z dne 21. 5. 2015.
Identifikacija – matična številka sindikata je 2399008.