Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 60404-13/2015-2 Ob-2368/15, Stran 1159
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura d.o.o. vabi k nakupu premičnin: neuporabnega materiala.
Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija: območje Postojna.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 170 t neuporabnega železa (kovinski drogovi),
– sklop 2 cca 65 t neuporabnega železa (kovinski material s keramičnim izolatorji).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– sklop 1: 35.700,00 EUR brez DDV-ja,
– sklop 2: 12.350,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 23. 6. 2015 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura d.o.o.