Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

II N 31/2012 Os-2172/15, Stran 1056
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Bogdan Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 2. Franja Molan Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 3. Izidor Rejc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 4. Helena Rejc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 5. Miloš Gorkič, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 6. Tatjana Gorkič, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 7. Ivan Lebar, Žlubinec 329, 26705 Nižbor, Češka Republika, 8. Andrija Lebar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 9. Tanja Košorok, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 10. Blaž Košorok, Ulica bratov Učakar 36, Ljubljana, 11. Karolina Povalej, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 12. Gregor Marko Povalej, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 13. Franc Luckmann, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 14. Edita Luckmann, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 15. Martin Križmanič, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 16. Luka Stritar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 17. Črt Marinček, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 18. Tatjana Kadunc, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 19. Živa Fortič Smole, Valjavčeva ulica 27, Kranj, ki jih vse zastopa Bogdan Jančar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. SCT d.d., Ljubljana, Slovenija – v stečaju, Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa Špela Mesesnel, odvetnica v Ljubljani, 2. Zvonimira Ema Šuc, Slovenčeva ulica 117, Ljubljana, 3. Jaromira Bohinec, Slovenčeva ulica 117, Ljubljana, 4. Branko Cihlar, Pot pomorščakov 20, Portorož, 5. Jože Cihlar, Kadilnikova ulica 7, Ljubljana, 6. Antonija Cihlar, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, 7. Ciril Repovž, Konjšica 10, Polšnik, ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 2. Anja Milenkovič Kramer, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. iz Ljubljane, 3. UVG d.o.o., Linhartova cesta 17, Ljubljana, 4. Jaka Fon, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Petek, d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 7. 5. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. V-F/1 z dne 26. 12. 1974, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje „Tehnika“ Ljubljana in kupcem Republiškim sekretariatom za notranje zadeve Republike Slovenije, in sicer za nepremičnino – v objektu „F“ Vodovodna cesta 3 v Ljubljani triinpolsobno stanovanje št. 1 v I. nadstropju s površino 113,05 m2, od tega je 11,25 m2 balkona in sušilnice, ident. št. 2636-7757-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Vodovodna cesta 3 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiškimi parcelami številka 924/4, 924/5 in 925/7, vse k.o. 2636 – Bežigrad.
– menjalne pogodbe št. 0403-S-36/1-1/90 z dne 27. 12. 1990, sklenjene med Republiškim sekretariatom za notranje zadeve Republike Slovenije ter Bogdanom Jančarjem in Franjo Molan Jančar, in sicer za nepremičnino – v objektu „F“ Vodovodna cesta 3 v Ljubljani triinpolsobno stanovanje št. 1 v I. nadstropju s površino 113,05 m2, od tega je 11,25 m2 balkona in sušilnice, ident. št. 2636-7757-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Vodovodna cesta 3 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiškimi parcelami številka 924/4, 924/5 in 925/7, vse k.o. 2636 – Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka, Bogdana Jančarja in Franjo Molan Jančar.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2015
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti