Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Ob-2294/15, Stran 1039
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 104/92, 8/96, 18/98 34/98, 36/00, 127/06), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (Uradni list RS, št. 18/09), 12. in 13. člena Statuta Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna, svet Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1 a, 3204 Dobrna, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:
1.)
– univerzitetna oziroma najmanj visoka strokovna izobrazba;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega najmanj 2 leti na področju, ki so povezane z dejavnostjo zavoda;
– poznavanje dela v javnih zavodih;
– aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj dveh svetovnih jezikov.
2.) Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela ter finančno ovrednoten načrt poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, in sicer za prvo in drugo alinejo 1. točke mora predložiti dokazili o izpolnjevanju pogojev, za tretjo in četrto alinejo 1. točke pa pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede poznavanje dela v javnih zavodih in pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja aktivnega znanja slovenskega jezika in najmanj dveh svetovnih jezikov.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa izbere svet javnega zavoda in ga pošlje v potrditev Občinskemu svetu Občine Dobrna. Mandat direktorja traja 5 let. Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta javnega zavoda njegov predsednik. Direktor nastopi z delom 1. 10. 2015.
Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami kandidati pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, v roku 8 dni po objavi javnega razpisa, v zaprti ovojnici na naslov ustanovitelja: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna”.
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne in popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri, vendar bo odločitev o imenovanju direktorja javnega zavoda pravno veljavna šele po danem soglasju ustanovitelja.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Javnega zavoda za turizem,
šport in kulturo Dobrna
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti