Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

VL 20049/2015 Os-1880/15 , Stran 828
VL 20049/2015 Os-1880/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Andreju Jakič, Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. začasna zastopnica Nina Radulovič, Trdinova ul. 5, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.137,06 EUR, sklenilo: dolžniku Andreju Jakič, Tržaška cesta 40, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi Radulovič Nina, Trdinova ul. 5, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 4. 2015

AAA Zlata odličnost