Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

0374 I 163/2012 Os-1613/15 , Stran 826
0374 I 163/2012 Os-1613/15
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, proti dolžniku Jakobu Kegel, zaradi izterjave 903,92 EUR, sklenilo: dolžniku Jakobu Kegel, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet Hodžić, odvetnik v Brežicah. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 27. 2. 2015

AAA Zlata odličnost