Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

N 322/2009 Os-1767/15 , Stran 731
N 322/2009 Os-1767/15
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Knafelčeva ulica 24 in 24a, na predlog predlagatelja Boška Varnice, Knafelčeva ulica 24, Maribor, 20. 3. 2015 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov: – prodajne pogodbe št. 3216-521-13-2/4-RJ z dne 22. 2. 1982, sklenjene med prodajalcem GP Stavbar Maribor, z n.sol.o. Maribor, TOZD Visoke gradnje Maribor, z n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal v.d. direktor Miroslav Brkić in kupcema Matjažem Žižkom, rojenim 10. 8. 1955 in Dušico Žižek, rojeno 1. 4. 1956, stanujočima Groharjeva 5, Maribor, za stanovanje št. 5, v 2. nadstropju, 5. stopnišču, v izmeri 68,15 m² in kletno shrambo, v izmeri 4,30 m², v objektu „A“ Nova vas I, Knafelčeva ulica 24, Maribor, na parcelah št. 1621/1, 1615/2 in 1616/3, k.o. Spodnje Radvanje; – kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1. 1986, sklenjene med prodajalcema Matjažem Žižkom in Dušico Žižek, stanujočih Knafelčeva ulica 24, Maribor in kupko Gizelo Pristovnik, stanujočo Engelsova 66, Maribor, zastopano po Miroslavu Bukviču, za dvoinpolsobno stanovanje št. 5 v Knafelčevi ulica 24, Maribor, v II. nadstropju, v izmeri 68,15 m² in kletno shrambo, v izmeri 4,30 m²; – kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 2007, sklenjene med prodajalcema Janjo Majcen, stanujočo Knafelčeva ulica 24, Maribor in Bojanom Majcnom, stanujočim Kardeljeva cesta 72, Maribor in kupko Kristinko Vuković, stanujočo Ljubljanska cesta 16, Rače, za dvoinpolsobno stanovanje št. 5 s pripadajočo kletno shrambo, v izmeri 72,45 m², v II. nadstropju večstanovanjske hiše, št. stavbe 0678 01186 005, Knafelčeva ulica 24, na parceli št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje; – zemljiškoknjižnega dovolila z dne 19. 10. 2007 Janje Majcen in Bojana Majcna, obeh stanujočih Knafelčeva ulica 24, Maribor, izdanega v korist Kristinke Vuković, stanujoče Ljubljanska cesta 16, Rače, za vpis lastninske pravice na nepremičnini – dvoinpolsobnem stanovanju št. 5 s pripadajočo kletno shrambo, v izmeri 72,45 m², v II. nadstropju večstanovanjske hiše, št. stavbe 0678 01186 005, Knafelčeva ulica 24, na parceli št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Boška Varnice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 20. 3. 2015

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti