Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

N 589/2011 Os-1818/15 , Stran 730
N 589/2011 Os-1818/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Alenka Miškec, Celovška cesta 93a, Ljubljana in ostali etažni lastniki stavbe na naslovu Puhova 5–7, Ljubljana, ki jih zastopa upravnik Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, njega pa Rok Koren, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotnega udeleženca: Giposs gradbena podjetja Ljubljana d.o.o., Stegne 27, Ljubljana, ob udeležbi: 1. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska c. 140, Ljubljana, 2. Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Boris Bavdek, odvetnik v Ljubljani, 3. Jolanda Ogrin, Škocjanska pot 18, Koper in 4. Marija Čuk Lekše, Puhova ulica 5, Ljubljana, 5. Ana Boršič, Puhova ulica 7, Ljubljana in 6. Franjo Boršič, Puhova ulica 7, Ljubljana, ki ju oba zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi na naslovu Puhova ulica 5–7 v Ljubljani, izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki: – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja z dne 15. 7. 1992, št. 2907/92. Predmet pogodbe: stanovanje št. 9, v izmeri 43,15 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Puhova ulica 5, Ljubljana. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1736-3369-9, – oseba, ki jo je izstavila: Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, – oseba, v korist katere je izstavljena: Nikolić Milka, Puhova ulica 5, Ljubljana, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Nikolić Milka, Puhova ulica 5, Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: 1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, 2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, 3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, 4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis izvirnika, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 3. 2015

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti