Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

Ob-1883/15 , Stran 722
Ob-1883/15
Svet zavoda Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici na podlagi sklepa 10. redne seje z dne 10. 3. 2015 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole in vrtca. Predvideni začetek dela je 16. oktobra 2015. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati: dokazilo o izobrazbi, o nazivu (naziv svetnik, svetovalec ali vsaj 5 let naziv mentor), dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu, dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, s pripisom “Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj.« Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis. Rok za oddajo prijave je 8 dni od dneva objave razpisa. Nepopolne prijave bodo izločene in zavržene. Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti