Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

, Stran 647
Drugo preklicujejo
Adamovič Vesna, Bernetičeva 10, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 19424189, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnr-335129 ARRIVA ŠTAJERSKA d.d., Meljska cesta 97, Maribor, licenco št. GE006405/00224, za vozilo GE006405/00224/186, reg. št. MB EC-291. gnn-335133 EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007583021, izdana na ime Branko Matjaš, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnl-335135 GOSTOL-GOIN d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ulica 37, Nova Gorica, licenco št. 0004425/04246/661/00, za vozilo citroen jumper kombi, reg. št. GO 65-828. gnj-335137 Hrnčič Doroteja, Kaniža 5b, Šentilj v Slov. goricah, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036892000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnx-335123 Ilc Sami, Krška vas 33d, Krška vas, študentsko izkaznico, št. 63080064, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko- Univerza v Ljubljani. gnm-335134 Kunej Peter, Trebče 1, Bistrica ob Sotli, NPK certifikat, izdajatelj KGZ Slovenije, leto izdaje 2011. gnv-335125 Lukić Aleksander, Ulica Jožeta Kopitarja 53A, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 63010089, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za rač. in inf. gnu-335126 Muhič Neža, Ulica 5. prekomorske 17, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 31090160, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. gns-335128 PAVAR, UROŠ RAZGORŠEK S.P., Bukovska vas 34, Šentjanž pri Dravogradu, potrdilo za voznike: Mirsad Mujagić, št. 010107/AD17-2-1853/2013, Ismir Kapić, št. 010107/AČ17-2-1252/2013. gno-335132 PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40A, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014839001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnw-335124 STREET TOUR d.o.o. Portorož, Liminjanska cesta 94a, Portorož - Portorose, licenco št. G0004536/00710/717/004. za vozilo mercedes viano, reg. št. KP NE-769. gny-335122 TRANSPORT KUMELJ d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 2A, Ivančna Gorica, licenco št. GE004615/05877/006, za vozilo WDB9340531K957991 mercedes benz, reg. št. NM KA-201. gnz-335121 Verdenik Marko, Ponirkova ulica 28, Ig, študentsko izkaznico, št. 63070471, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnk-335136

AAA Zlata odličnost