Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

I 192/2014 Os-1429/15 , Stran 645
I 192/2014 Os-1429/15
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi I 192/2014 upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Branku Slekovec, Obrtna ulica 9 F, Izola – Isola, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška družba Monika Mavsar o.p., d.o.o., Obala 114, Portorož – Portorose, zaradi izterjave 2.049,09 EUR s pp, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavilo dolžniku začasno zastopnico Moniko Mavsar iz Portoroža. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu dne 18. 2. 2015

AAA Zlata odličnost