Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

II P 1864/2014 Os-1755/15 , Stran 644
II P 1864/2014 Os-1755/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Katarini Novšak Kaplan, v pravdni zadevi tožeče stranke Andreja (Andreas) Lampert, Blummenweg 1, 9754 Steifeld A.D. Drau, Avstrija in ostali, ki jih vse zastopa Mateja Maček, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Blagomirja Višnjić, Jezdina 1, 32102 Jezdina (Čačak), Srbija, zaradi odpovedi najemne pogodbe (pcto. 2.100,00 EUR), dne 10. marca 2015 sklenilo: Toženi stranki Blagomirju Višnjiću, Jezdina 1, 32102 Jezdina (Čačak), Srbija, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico. Za začasno zastopnico se določi odvetnica dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 3. 2015

AAA Zlata odličnost