Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

VL 91303/2014 Os-1663/15 , Stran 644
VL 91303/2014 Os-1663/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Monika Lipovec, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Alešu Ferčec, Popovci 1 A, Ptujska Gora, zaradi izterjave 671,71 EUR, sklenilo: dolžniku Alešu Ferčec, Popovci 1 A, Ptujska Gora, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Alenka Čeh Gerečnik, Minoritski trg 5, Ptuj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 2. 2015

AAA Zlata odličnost