Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

I 1420/2014 Os-1432/15 , Stran 644
I 1420/2014 Os-1432/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Hari Presetnik, Zaloška 275/A, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa začasni zastopnik Ladislav Hafner, Kersnikova ul. 6/II, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave Preživnine, sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Ladislav Hafner, Kersnikova ul. 6/II, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastop pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 2. 2015

AAA Zlata odličnost