Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

N 526/2012 Os-1674/15 , Stran 643
N 526/2012 Os-1674/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca: Ingrad gradbeno podjetje d.d. – v stečaju, Lava 7, Celje, ki ga zastopa stečajni upravitelj Zvonimir Hudej, ob udeležbi: 1. Skupnost lastnikov Pot k ribniku 16–22, Ljubljana, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 2. Anton jakopanec, 3. Ivana jakopanec, oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 4. Frančiška Prijatelj, Pot k ribniku 20, Ljubljana, 5. Leopold Arko, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 6. Vlado Dimitrijevič, 7. Stanka Dimitrijevič, 8. Franc Flajnik, 9. Pavla Flajnik, vsi Pot k ribniku 20, Ljubljana, 10. Jože Trontelj, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 11. Edita Rotner, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 12. Rado Milan Gliha, 13. Pavla gliha, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana, 14. Mirko Čeha, 15. Istvan Radoczy, 16. Pavao Dimitrije Jakšića, 17. Karolina Moneta, 18. Drago Cenčič, vsi Pot k ribniku 18, Ljubljana, 19. Vasja Cenčič, Šarhova ulica 6, Ljubljana, 20. Kristina Švigelj Šavli, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 21. Anica Menart, 22. Jože Menart, oba Pot k ribniku 16, Ljubljana, 23. Mira Zalta, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 24. Veselka Marković, 25. Zvonko Marković, oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 26. Branko Georgievski, 27. Marija Georgievski, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana, 28. Draga Vinko, 29. Josip Vinko, oba Pot k ribniku 18, Ljubljana, 30. Marija Markeš, Murova 13, Jesenice, 31. Marica Širec, 32. Majda Krajnc Židan, obe Pot k ribniku 16, Ljubljana, 33. Pavel Žakelj, Ferberjeva 13, Ljubljana, 34. Milan Trunkelj, 35. Alojzija Trunkelj, oba Pot k ribniku 18, Ljubljana, 36. Mitja Premrov, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 37. Rasma Kujundžić, 38. Refik Kujundžić, oba Pot k ribniku 18, Ljubljana, 39. Ljudmila Potokar, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 40. Ana Blatnik, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 41. Andreja Remih, Gregorčičeva 19, Bled, 42. Verona Geč, 43. Ana Sovdat, 44. Jana Sovdat Pogačar, vse Pot k ribniku 20, Ljubljana, 45. Adnan Zubčevič, Maistrova 12, Ilirska Bistrica, 46. Mihela Rebolj, Sela 17a, Grosuplje, 47. Katarina Bencek, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 48. Dževad Beganović, 49. Ivana Pavliha, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana, 50. Damjan Dolinar, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 51. Jože Jermančič, 52. Vera Jermančič, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana, 53. Rajko Todič, 54. Alojzija Todič, oba Pot k ribniku 16, Ljubljana, 55. Marijana Štrbenk, Ulica bratov Učakar 94, Ljubljana, 56. Lili Petek Rotar, Polje, cesta VI/10, Ljubljana, 57. Štefan Sedmak, Stantetova 26, Celje, ki ga zastopa Odvetniška družba Gregorovič-Pungartnik, o.p. – d.o.o. iz Šentjurja, 58. Franc Žmavc, 59. Marinka Žmavc, oba Pot k ribniku 16, Ljubljana, 60. Metka Fir, 61. Majda Širec, obe Pot k ribniku 20, Ljubljana, 62. David Bertoncelj, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 63. Magdalena Delmedico, 64. Janez Šteblaj, oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 65. Vojko Nograšek, Galjevica 32, Ljubljana, 66. Bojan Ciglar, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 67. Dragica Savić, 68. Blagoje Savić, oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 69. Dušan Milovanović, 70. Safija Milovanović, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana, 71. Maja Juvan, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 72. Štefica Kemec, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 73. Milena Dedović, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 74. Otilija Iljaš, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 75. Breda Dvořak Drašler, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 76. Zlatko Kolarev, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 77. Latifi Mehdi, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 78. Katja Kozin Tušek, Pot k ribniku 20, Ljubljana, 79. Alenka Kozin, Zvonarska ulica 13, Ljubljana, 80. Andrej Bračič, Rakitna 354, Preserje, 81. Ana Marija Šelih, Miklošičeva 9, Celje, 82. Valentin Urbančič, Trške njive 17, Žužemberk, ki ga zastopa Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani, 83. Ivana Van, Snojeva ulica 4, Ljubljana, 84. Antonija Perpar, Trnovski pristan 10, Ljubljana, 85. Ema Fink, Vrti 22, Žužemberk, 86. Vlasta Luštek, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 87. Jože Fir, 88. Olga Fir, oba Stopiče 87, Stopiče, 89. Simona Peterlin, 90. Edvard Peterlin, oba Pot k ribniku 18, Ljubljana, 91. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, in 92. Reiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor, 93. Onkološki inštitut, Zaloška 2, Ljubljana, 94. Klotilda Korent, Pot k ribniku 16, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 9. 3. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 46/A-4 z dne 14. 8. 1972 in dodatka k isti pogodbi z dne 29. 4. 1974, sklenjeno med prodajalcem Gradbeno industrijsko podjetje Ingrad Celje, Ljubljanska 16, Celje in kupcem dr. Štefanom Sedmakom, Trubarjeva ulica 8, Celje, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje št. 10 v II. nadstropju, površine 42,07 m2, v objektu A-4 (4. vhod), v stanovanjski stavbi na naslovu: Ljubljana, Pot k ribniku 22, na zemljiških parcelah številka 117/4, 117/5, 109/15, 109/16, 414/2, 117/2, 116/1, 52/3 in 52/1, vse k.o. Karlovško predmestje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Štefana Sedmaka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 3. 2015

AAA Zlata odličnost