Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

N 39/2012 Os-1556/15 , Stran 642
N 39/2012 Os-1556/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Žejn d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotni udeleženki: 1. Bernardka Doma, Nanoška ulica 4, Ljubljana, 2. Darinka Ušeničnik, Rožna dolina cesta XI/7, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, op., d.o.o., iz Ljubljane, 2. Mojca Lovšin Dostal, Cankarjeva ulica 3a, Krško, 3. Alojzij Kos, Jamova cesta 54, Ljubljana (naslov za vročanje: Bučka 4, 8276 Bučka), 4. Tatjana Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 5. Terezija Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 6. Alenka Gumze, Jaskova 4, Slovenj Gradec, 7. Slavka Končan, Jamova cesta 54, Ljubljana, 8. Kristina Koman, Spodnji Rudnik IV 8, Ljubljana, 9. Alenka Kozarov, Jamova cesta 54, Ljubljana, 10. Vera Banić, Jamova cesta 54, Ljubljana, 11. Anton Marolt, Jamova cesta 54, Ljubljana, 12. Nadja Cvek, Jamova cesta 54, Ljubljana, 13. Viktor Berlec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 14. Tina Popović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 15. Igor Medjugorac, Jamova cesta 54, Ljubljana, 16. Matjaž Urleb, Jamova cesta 54, Ljubljana, 17. Marija Krmelj, Jamova cesta 54, Ljubljana, 18. Viktor Bernik, Jamova cesta 54, Ljubljana, 19. Urška Piskar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 20. Marija Boban, Jamova cesta 54, Ljubljana, 21. Tončka Božič, Rozmanova 68, Koper, 22. Matevž Božič, Rozmanova 68, Koper, 23. Anton Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 24. Vesna Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 25. Igor Sirnik, Jana Husa 40, Ljubljana, 26. Ernest Faninger, Jamova cesta 54, Ljubljana (začasno: DSO Ljubljana Vič, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana), 27. Vlasta Trstenjak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 28. Mihaela Vanič Buković, Jamova cesta 54, Ljubljana, 29. Matija Vilhar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 30. Zdravko Danilović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 31. Stojan Urbančič, Jamova cesta 54, Ljubljana, 32. Boštjan Oblak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 33. Center za dopisno izobraževanje univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana, 34. David Žehelj, Spodnje Kraše 38, Šmartno ob Dreti, 35. Marija Kovše, Križeča vas 5 a, Poljčane, 36. Dušan Kovše, Bogišičeva 6, Ljubljana, 37. Maja Lindič, Cesta Tončke Čeč 76, Trbovlje, 38. Aleš Končan, Herbersteinova ulica 14, Ljubljana, 39. ki jih zastopa upravnik Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, njega pa Ila Zupančič, odvetnica v Ljubljani, dne 12. 2. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št. S – 2 – 45/65 z dne 17. 6. 1965, sklenjene med prodajalcem Stanovanjski sklad občine Ljubljana - Vič Rudnik po Zavodu za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo Vič in kupcema Slavka in Franc Končan, stan. Kodrova 1, predmet pogodbe 2-sobno večje stanovanje št. 9 (sedaj ID 5), v I. nadstropju, v izmeri 61,00 m2, ki se nahaja v sklopu stanovanjskega objekta C – 12, na naslovu Jamova cesta 54, Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeležencev Aleša Končana, Herbersteinova ulica 14, Ljubljana in Slavke Končan, Jamova 54, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 2. 2015

AAA Zlata odličnost