Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Ob-1802/15 , Stran 635
Ob-1802/15
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo. I. V imenik odvetnikov se vpišejo: Obveščamo vas, da se Mitja Hasaj, rojen 24. 5. 1979 v Mariboru, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, Trg celjskih knezov 6 (zaposlen pri odvetniku Dušanu Korošcu). Obveščamo vas, da se Tinka Berk, rojena 20. 4. 1985 v Mariboru, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 17 (zaposlena pri odvetniku Franciju Šošteriču). Obveščamo vas, da se Lidija Šubic, rojena 14. 8. 1977 v Kranju, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Škofji Loki, Blaževa ulica 3f (zaposlena pri odvetniku Veljku Janu). Obveščamo vas, da se Ana Javh, rojena 7. 12. 1983 v Kranju, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Škofji Loki, Kapucinski trg 7. Obveščamo vas, da se Špela Voršič, rojena 20. 10. 1983 v Kranju, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Benedičičeva pot 15 (zaposlena pri odvetnici Ladi Voršič). Obveščamo vas, da se mag. Sandra Kanalec, rojena 21. 8. 1966 v Šempetru pri Gorici, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Vilharjeva cesta 27. Obveščamo vas, da se Eva Možina, rojena 5. 8. 1984 v Ljubljani, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tomšičeva 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni Schönherr – podružnica v Sloveniji). Obveščamo vas, da se Marko Ajlec, rojen 16. 5. 1984 v Mariboru, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Trg Osvobodilne fronte 14 (zaposlen v Odvetniški pisarni Matej Erjavec, d.o.o.). Obveščamo vas, da se Mitja Bandelj, rojen 20. 11. 1984 v Ljubljani, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Barjanska cesta 3 (zaposlen v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o.). Obveščamo vas, da se Jernej Praznik, rojen 22. 2. 1985 v Novem mestu, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Dalmatinova ulica 2 (zaposlen v odvetniški družbi Pečanac in Rakun, odvetniška družba d.o.o.). Obveščamo vas, da se Janja Benić, rojena 1. 4. 1984 v Mariboru, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kopru, Ulica 15. maja 24 (zaposlena pri odvetnici Nini Cek Perhavec). II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo: Obveščamo vas, da se Božidar Bohinc, rojen 8. 11. 1954 v Ljubljani, odvetnik iz Kranja, z dnem 24. 2. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemniki poslov odvetniške pisarne Božidarja Bohinca so odvetniki Aleš Pretnar, Erna Mokorel in Janez Hočevar iz Odvetniške družbe Hočevar – Mokorel o.p. – d.o.o., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Obveščamo vas, da se Nina Božič, rojena 28. 10. 1983 v Kopru, odvetnica iz Ljubljane, Brdnikova ulica 44 (zaposlena v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.), z dnem 10. 2. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Obveščamo vas, da se Zlata Maher, rojena dne 25. oktobra 1955 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Kebetova 20, z dnem 31. 3. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnik odvetniške pisarne Zlate Maher je Rok Munih, odvetnik iz Kopra, Župančičeva 16. Obveščamo vas, da se Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane, rojen 24. 4. 1960 v Ljubljani, z dnem 19. 2. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, iz razloga po 3. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu. Prevzemnik odvetniške pisarne Braneta Goršeta je odvetnik Darko Avsenik iz Odvetniške družbe Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da se Milomir Jovanović, rojen 20. 9. 1950 v Podravanju, BIH, odvetnik iz Ljubljane, Slovenska cesta 55/b, z dnem 30. 4. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Milomirja Jovanovića je Sanja Mitrović, odvetnica iz Ljubljane, Kolodvorska ulica 8. Obveščamo vas, da se Emina Bajraktarević, rojena 24. 7. 1977 v kraju Kisumu, Kenija, odvetnica iz Ljubljane, Slomškova ulica 7, z dnem 15. 3. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Prevzemniki odvetniške pisarne Emine Bajraktarević so odvetniki Damijan Brulc, Luka Gaberščik in Tina Kikelj iz Odvetniške družbe Brulc, Gaberščik in Kikelj o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana. III. Spremembe Obveščamo vas, da Polona Čarman, rojena 23. 12. 1978 v Ljubljani, odvetnica iz Grosupljega, Taborska cesta 13, z dnem 16. 2. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje. Odvetnica Polona Čarman z dnem 17. 2. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Komenskega 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/292-70-66, e-pošta: polona.carman@op-carman.si. Obveščamo vas, da je mag. Denis Kostrevc, rojen 30. 8. 1977 v Novem mestu, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 28. 2. 2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni v Odvetniški pisarni Matej Erjavec, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Kostrevc, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana. Odvetnik mag. Denis Kostrevc z dnem 1. 3. 2015 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Kostrevc, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da Matej Sršen, rojen 29. 5. 1962 v Celju, odvetnik iz Grosupljega, z dnem 1. 4. 2015 preneha opravljati odvetniški poklic v okviru poslovanja Odvetniške družbe Čeferin, o.p., d.o.o., Grosuplje, Taborska 13. Odvetnik Matej Sršen z dnem 2. 4. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-48-46, faks: 01/430-48-47. Obveščamo vas, da je Simona Marko, rojena 22. 6. 1980 v Mariboru, odvetnica iz Celja, z dnem 31. 12. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri Marjani Verstovšek, odvetnici iz Celja, Ljubljanska cesta 5a in se je z dnem 1. 1. 2015 zaposlila pri Boštjanu Verstovšku, odvetniku iz Celja, Ljubljanska cesta 5a. Obveščamo vas, da Tadej Kovačič, rojen 6. 12. 1978 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Pražakova 6, z dnem 31. 3. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen pri odvetnici Nevenki Šorli, Pražakova 6, 1000 Ljubljana. Odvetnik Tadej Kovačič z dnem 1. 4. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu. Obveščamo vas, da Andrej Jurjevčič, rojen 11. 10. 1980 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Poljanski nasip 8, z dnem 16. 3. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Pantelič in odvetniki o.p., d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana. Odvetnik Andrej Jurjevčič z dnem 17. 3. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Trg Karla Grabeljška 1, 1360 Vrhnika, GSM: 040/552-136. Obveščamo vas, da Jernej Mravljak, rojen 8. 4. 1978 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 5, z dnem 28. 2. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Zdravković o.p. – d.o.o., Maribor. Odvetnik Jernej Mravljak z dnem 1. 3. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/231-05-81, faks: 02/230-20-10. Obveščamo vas, da bo odvetnik Jože Golobič, rojen 8. 2. 1973 v Ljubljani, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, od dne 1. 3. 2015 dalje posloval tudi kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Križanec o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je odvetnici Maji Prebil, roj. 28. 8. 1986 v Ljubljani, z dnem 22. 2. 2015 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški družbi Križanec o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Odvetnica Maja Prebil z dnem 23. 2. 2015 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je odvetnica mag. Maja Potočnik, roj. 4. 5. 1980 v Novem mestu, z dnem 24. 2. 2015 izstopila iz Odvetniške družbe Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, in smo jo s tem dnem prenehali voditi kot odvetnico – družbenico, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Odvetnica mag. Maja Potočnik z dnem 25. 2. 2015 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Dne 21. 1. 2015 smo vas obvestili, da se Branka Jambrovič, rojena 24. 3. 1953 v Ljubljani, odvetnica iz Domžal, Ljubljanska cesta 90, z dnem 22. 12. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, iz razloga po 7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu v zvezi s 7. točko prvega odstavka 25. člena Zakona oodvetništvu ter da je prevzemnik odvetniške pisarne Branke Jambrovič odvetnik Bojan Makovec, Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale. Obveščamo vas, da je Upravno sodišče RS v Ljubljani s sodbo opr.št. I U 109/2015-17 z dne 4. 3. 2015 odpravilo odločbo Odvetniške zbornice Slovenije opr. št. 1207/2014 z dne 11. 11. 2014 ter zadevo vrnilo v ponovni postopek. VI. Preselitve Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža odvetniške pisarne Obveščamo vas, da bo Vanja Jelen Polanc, rojena 25. 6. 1978 v Mariboru, odvetnica iz Maribora, z dnem 13. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor, na novi naslov: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/621-78-54, faks: 02/621-78-55. Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Erman, d.o.o. (odvetnica Mojca Erman) z dnem 1. 4. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Opekarska cesta 11, Ljubljana, na novi naslov: Komenskega ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/292-70-67, e-pošta: mojca.erman@lawoffice.si. Obveščamo vas, da bo Polona Rizman, rojena 11. 12. 1978 v Ljubljani, odvetnica iz Kamnika, z dnem 1. 4. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Glavni trg 12, Kamnik, na novi naslov: Ljubljanska cesta 4j, 1241 Kamnik, tel. 01/620-22-88, faks: 01/620-22-89. Obveščamo vas, da je Urban Vrtačnik, rojen 29. 9. 1980 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 2. 3. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Miklošičeva cesta 18, Ljubljana, na novi naslov: Beethovnova ulica 9, 1000 Ljubljana, tel. 01/200-96-30, faks: 01/200-96-32. Obveščamo vas, da bo mag. Boštjan Rejc, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 4. 2015 preselil sedež pisarne z naslova Kolodvorska ulica 7, Ljubljana, na novi naslov: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 08/205-21-11 in 08/205-21-12, faks: 08/205-21-10. Obveščamo vas, da sta odvetnica Tanja Glušič in Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o., Domžale z dnem 15. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Cesta talcev 5, 1230 Domžale, na novi naslov: Pod javorji 6, PC Komenda, 1218 Komenda, tel./faks: 01/234-53-47, GSM: 031/335-435. V. Družbe Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetnik Mitja Ozbič, Odvetniška pisarna d.o.o., Ulica 1. maja 5, 6210 Sežana. Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Sladič & Resnik, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Verk, d.o.o., Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje.
Odvetniška zbornica Slovenije

AAA Zlata odličnost